ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಕ್ರ . ಸಂ. ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
ಶ್ರೀಯುತ ಆರ್ ಎಸ್ ಗವಾಯಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ಎಸ್ ಹಂಚೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜ ಅನ್ವರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಹೂಗಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಪಲ್ಲವಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದಕುಮಾರ್ ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಎಲ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
೧೦ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲಕುಮರ ಸಾಹುಕಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
೧೧ ಶ್ರೀಯುತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಡಿ.ಟಿ.ಇ ಅಧಿಸೂಚನೆ

  • ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ

ಅಧಿಸೂಚನೆ | ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    • ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲ

    ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು | ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

    • ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲ

    ಗ್ಯಾಲರಿ | ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ