ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
ಶ್ರೀಮತಿ ಈರಮ್ಮ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀಯುತ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀಯುತ ಮೋನಪ್ಪ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ
ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೋಶಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ

ಡಿ.ಟಿ.ಇ ಅಧಿಸೂಚನೆ

  • ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ

ಅಧಿಸೂಚನೆ | ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    • ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲ

    ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು | ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

    • ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲ

    ಗ್ಯಾಲರಿ | ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ