ವರ್ಕಶಾಪ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀಯುತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಮೇಕ್ಯಾನಿಕ್ ಗಣಕಯಂತ್ರ
ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಕ್ಯಾನಿಕ್ ಗಣಕಯಂತ್ರ

ಡಿ.ಟಿ.ಇ ಅಧಿಸೂಚನೆ

  • ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ

ಅಧಿಸೂಚನೆ | ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    • ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲ

    ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು | ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

    • ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲ

    ಗ್ಯಾಲರಿ | ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ